O NASZEJ FIRMIE
Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Krakowie jest jedną z najstarszych organizacji właścicielskich w Polsce.

Powstało w 1894r., a jego celem była pomoc właścicielom nieruchomości w zarządzaniu budynkami.

Obecnie ZWN działa na terenie miasta Krakowa, gdzie prowadzi profesjonalny zarząd i administrację powierzonych nieruchomości prywatnych właścicieli oraz wspólnot mieszkaniowych.
Ponadto Zrzeszenie reprezentuje interesy właścicieli w urzędach, sądach, mediach.

Poprzez członkostwo w Polskiej Uni Właścicieli Nieruchomości w Warszawie oraz Światowej Uni Właścicieli Nieruchomości - Zrzeszenie przyczynia się do ochrony i przywracania należnych praw właścicielom (wnoszenie uwag, poprawek, projektów do ustaw i ich nowelizacji) oraz wnoszenie odwołań i skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zarówno Zarząd ZWN, jak i pracownicy (administratorzy) bezpośrednio zaangażowani w prace administracyjne posiadają licencje zawodowe zarządców nieruchomości wymagane ustawą o nieruchomościach (Dz.U. nr 115/98 z późn.zmianami).
o nas •  godziny pracy •  opłaty •  oferty wynajmu •  linki •  kontakt
© TeleAdreson •  webmaster